vineri, 27 aprilie 2012

Articole in reviste din tara cotate ISI: selectii


1.     Luca C., Grigoriu A.-M., Grigoriu A., UV Protective Treatments of Cellulosic Materials with β-Cyclodextrin Derivatives, Rev. Chim. (Bucuresti), 59, nr. 5, p. 569-577, 2008
2.     Grigoriu A.-M., Luca C. and Grigoriu A., Cyclodextrins’ Applications in the Textile Industry, Cell. Chem. Tech., 41, 2008
3.  Luca C., Grigoriu A.-M., Cyclodextrins Inclusion Compounds in Macromolecular Chemistry, Cell. Chem. Tech., 41, nr. 1, p. 13-22, 2007
4.     Luca C., Grigoriu A.-M., „Cyclodextrins Inclusion Compounds”, Rev. Chim., 57, nr. 3, 2006, p.248-252
5.     Sandu Ir. Cr. A., Luca C., Sandu I., Vasilache V., Hayashi M., Authentication of the Ancient Easel Paintings Through Materials Identification from Polychrome Layers II. Analysis by means of the FT-IR Spectrometry, Rev. Chim. (Bucuresti), 59, nr. 4, p. 384-387, 2008
7.  Luca C., A.M. Grigoriu, Cyclodextrins Inclusion Compounds, Rev. Chim. (Bucuresti), 2006, 57, nr. 3, pp.248-252
8. Luca C., Sandu I. Cr. A., Cercetări privind influenţa solvenţilor utilizaţi în procesele de conservare activă asupra suporturilor picturilor vechi cu straturi de preparaţie I. Compoziţia chimică, analiza termică şi studii IR ale suporturilor vechi de lemn moale, Rev. Chim., 49, nr. 9, 1998, p. 630;
9. Luca C., Sandu I. Cr. A., Cercetări privind influenţa solvenţilor utilizaţi în procesele de conservare activă asupra suporturilor picturilor vechi cu straturi de preparaţie II. Deplasarea echilibrului hidric al suporturilor vechi de lemn moale, Rev. Chim., 49, nr. 10, 1998, p. 694;


Articole in reviste din strainatate cotate ISI: selectii


  1. Rusa C., Luca C. şi Tonelli A. E., Polymer – Cyclodextrin Inclusion Compounds: Towards New aspects of their Inclusion Mechanism, Macromolecules, 2001, 34, pp. 1318
  2. Cr. C. Rusa C. Luca, A. E. Tonelli and M. Rusa, Structural investigations of the poly(ε–caprolactam)-urea inclusion compound, Polymer, 2002, 43 , pp. 3969 – 3972
  3. G.Chiavari, C. Luca, S. Prati and Ir. Cr. A. Sandu, Analysis of Proteic Binders by in situ Pyrolysis and Silylation, Chromatographia, 2002, pp. 485-490
  4. Ir.Cr.A. Sandu, M. Brebu, C. Luca, I. Sandu, C. Vasile, Thermogravimetria study on the agreing of lime wood supports of old paintings, Polymer Degradation and Stability, 2003, 80, pp.83 – 91

Domenii de interes stiintific


  • Compusi de incluziune ai ciclodextrinelor, ureei si perhidrotrifenilene, 
  • Zeoliti aglutinati,
  • Conservarea obiectelor de patrimoniu cultural, 
  • Biomateriale

Maxima zilei


Tinerii nu stiu destul pentru a fi prudenti. Prin urmare ei incearca sa realizeze imposibilul. Daca sunt perseverenti, de multe ori reusesc. (Pearl S. Bruck)

Cursuri predateTitular al cursurilor de:
            CHIMIE (pentru facultăţile de Mecanică şi Construcţii de Maşini)
CHIMIE GENERALĂ (pentru studenţii de la profilul Inginerie economică, facultăţile de Electrotehnică şi Construcţii de Maşini)
            DIDACTICA SPECIALITATII - disciplinele tehnice şi tehnologice
            Coordonator PRACTICĂ PEDAGOGICĂ - Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi